پارت الکتریک

لیست قیمت محصولات پارت الکتریک

زمان اجرا: دی ماه سال 1401

قیمت ها به ریال می باشد.

  • لطفا جهت اطلاع از درصد تخفیف و سفارش با شماره 09336666884 و یا 40339881 - 021 تماس حاصل نمائید.
  • به منظور سهولت در پرداخت مبلغ سفارش می توانید با کلیک برروی آدرس صفحه پرداخت و وارد نمودن مبلغ سفارش و اطلاعات درخواستی مبلغ فاکتور را به صورت اینترنتی با درگاه های بانکی معتبر پرداخت نمائید.

دانلود کاتالوگ محصولات پارت الکتریک

ردیف
نام محصول
کد کالا
قیمت (ریال)
تعداد در کارتن
دوشاخه مادگی کرال
1
سه راهی صنعتی - کرال
1027
704.00020
2
دوشاخه نری پارت
972
137.000160
3
مادگی پارت
963
137.000
160
4
دوشاخه خانگی سفید
5518
126.000200
5
دوشاخه خانگی مشکی
5519
126.000200
6
پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم
115
210.000100
7
پریز ارتدار روکار طرح قدیم
325
195.000100
8
پریز بدون ارت روکار طرح قدیم
105
167.000100
9
پریز دربدار تابلویی تکفاز آبی
124
168.000100
10
پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد
124/2
168.000100
11
پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز
124/1
168.000100
12
پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی
124/3
168.000100
محافظ های خانگی
13
محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر
5137
3.080.00010
14
محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی
689
1.910.00020
15
محافظ پکیج
7980
1.420.00020
16
محافظ یخچال با کابل 1.8 متری
767
2.040.00020
17
محافظ یخچال با کابل 3 متری
981
2.270.00016
18
محافظ یخچال با کابل 5 متری
904
2.610.00016
19
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 متری
2204
2.480.00020
20
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری
894
2.710.00010
21
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 متری
773
3.060.00010
22
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
2060
3420.000.10
23
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری
7381
365000010
24
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری
2160
3.990.00010
سه خانه و چهار خانه مدل پارت
25
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8760
1.520.00020
26
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت
8761
1.850.00016
27
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت
8762
2.200.00016
28
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8757
1.600.00020
29
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت
8758
1.930.00016
30
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت
87592.275.00016
محافظ چند خانه مدل پارت
31
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت
8787
2.250.00020
32
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت
8789
2.480.00016
33
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت
8790
2.825.00016
34
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت
8791
2.810.00020
35
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت
8792
3.040.00010
36
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت
8793
3.385.00010
37
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8794
3.450.00010
38
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت
8795
3.680.00010
39
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت
8796
4.030.00010
چند خانه مغزی سرامیکی
40
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
317
1.440.00020
41
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
318
1.670.00016
42
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
319
2.015.00016
43
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری
328
1.150.00020
44
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری
329
1.380.00016
45
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری
330
1.725.00016
46
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
293
1.410.00020
47
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
294
1.640.00016
48
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
295
1.985.00016
49
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
307
1.090.00020
50
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
308
1.320.00016
51
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
309
1.665.00016
52
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
986
1.630.00020
53
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
707
1.860.00016
54
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
992
2.205.00016
چند خانه مغزی پلی آمید
55
شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دو شاخه
2200
340.000
80
56
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
730
1.160.00020
57
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
1015
1.390.00016
58
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
676
1.735.00016
59
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 1.8 متری
997
1.020.00020
60
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 3 متری

1.250.00016
61
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 5 متری
1011
1.600.00016
62
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
850
950.00020
63
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
2024
1.130.00016
64
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
789
1.400.00016
65
شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 1.8 متری
861
810.00020
66
شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 5 متری
363
1.260.00016
67
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
648
1.230.00020
68
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
649
1.410.00016
69
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
650
1.680.00016
70
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
651
1.050.00020
71
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
652
1.230.00016
72
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
653
1.500.00016
73
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
657
1.430.00020
74
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
658
1.660.00016
75
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
659
2.000.00016
76
شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متری
5142
2.040.0009
رک مونت
77
رک مونت 5 خانه چراغدار 1.8 متری
2253
2.210.0006
78
رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری
2252
2.490.0006
79
رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری
2265
3.030.0006
80
رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری
2266
3.590.0006
81
رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری
5143
3.450.0006
82
رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری
5144
3.760.0006
83
رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
5834
4.500.00010
84
رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
5144
3.760.0006
چند خانه های صنعتی
85
سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متری
535
4.61.0006
86
سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متری
5141
4.210.0006
87
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متری با فیوز
551
2.620.0006
88
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز
587
3.110.0006
89
چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری
2095
3.500.00010
90
چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری
2162
4.080.00010
کلید و پریز بارانی مدل روکار آذین
91
پریز بارانی ارت دار
2199
275.000100
92
کلید تبدیل آذین
2196
300.000100
93
کلید تک پل
2194
286000100
94
کلید جور بارانی
2198
286.000100
95
کلید دوپل
2195
330.000100
96
کلید زنگ
2197
275.000100
کلید و پریز بارانی مدل روکار برکه
97
پریز ارتدار بارانی
132
240.000100
98
پریز بدون ارت
137
220.000100
99
پریز سه فاز بارانی
357
420.000100
100
کلید تبدیل
72
235.000100
101
کلید یک پل
73
230.000100
102
کلید جور
663
230.000100
103
کلید دوپل
74
240.000100
104
کلید زنگ
75
230.000100
کلید و پریز بارانی مدل توکار آذین
105
سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار
7240
363.000100
106
پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار
7241
340000100
107
کلید دوپل دربدار توکار
7242
350000100
108
کلید یک پل دربدار توکار
7243
340000100
109
کلید تبدیل دربدار توکار
7244
350.000100
110
سرامیک پریز بدون ارت دربدار توکار
7260
350.000100
هواکش
111
هواکش کلاسیک سایز 10 سفید
5510
1.050.00016
112
هواکش کلاسیک سایز 10 مشکی
7176
1.210.00016
113
هواکش کلاسیک سایز 10 نقره ای
5521
1.210.00016
114
هواکش کلاسیک سایز 10 طلایی
5522
1.210.00016
115
هواکش کلاسیک سایز 15 (چهار رنگ)
5515
1.300.0008
116
هواکش یونیور سال سایز 10 دو پنل
5610
1.480.00016
117
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل نقره ای
5621
1.980.00016
118
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل طلایی
5622
1.980.00016
119
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل مشکی
7177
1.980.00016
120
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل سفید
5612
1.800.00016
121
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل (چهار رنگ)
5615
2.310.0008
سرپیچ
122
سرپیچ آویز دو تکه راکوردبرنجی
9071
127.000144/6
123
سرپیچ آویز دو تکه راکورد پلاستیکی
9072
99.000144/6
124
سرپیچ تونلی
9073
65.000200
125
سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی
9075
240.00048
126
سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی
9076
210.00048
127
سرپیچ تونلی
9074
144.00050
سوکت های صنعتی
128
سوکت 16 * 3 ثابت مادگی
408
560.00020
129
سوکت 16 * 3 سیار مادگی
613
560.00020
130
سوکت 16 * 3 نری
406
500.00020
131
سوکت 32 * 3 مادگی سیار
558
700.00020
132
سوکت 32 * 3 مادگی ثابت
593
700.00020
133
سوکت 32 * 3 نری
390
600.00020
134
سوکت 16 * 4 مادگی
388
680.00020
135
سوکت 16 * 4 نری
387
520.00020
136
سوکت 32 * 4 مادگی سیار
394
840.00020
137
سوکت 32 * 4 مادگی
396
840.00020
138
سوکت 32 * 4 نری
395
640.00020
139
سوکت 16 * 5 مادگی سیار
585
700.00020
140
سوکت 16 * 5 مادگی ثابت
572
700.00020
141
سوکت 16 * 5 نری
580
590.00020
142
سوکت 32 * 5 سادگی مادگی
610
860.00020
143
سوکت 32 * 5 مادگی ثابت
606
860.00020
144
سوکت 32 * 5 نری
597
700.00020
145
سوکت 63 * 5 کامل
951
74800006
146
سوکت 63 * 5 مادگی
936
39600006
147
سوکت 63 * 5 نری
949
3.520.00012
ترمینال ریلی درپوش دار
148
 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A (شش رنگ)
5093
75.000500
149
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A (شش رنگ)
5094
99.000500
150
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A (شش رنگ)
5095
181.000500
151
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A (شش رنگ)
412
232.000100
152
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A (شش رنگ)
890
278.000100
153
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A (شش رنگ)
881
520.000100
154
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A (شش رنگ)
906
600.000100
ترمینال ریلی بدون درپوش
155
ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A (شش رنگ)
872
42.000500
156
ترمینال ریلی بدون درپوش 4A (شش رنگ)
883
62.000500
157
ترمینال ریلی بدون درپوش 6A (شش رنگ)
862
24.000500
158
ترمینال ریلی بدون درپوش 10A (شش رنگ)
867
79.000
500
159
ترمینال ریلی بدون درپوش 16A (شش رنگ)
873
143.000
500
160
درب ریلی 2.5A ~ 10A
358
24.0001000
161
درب ریلی 16A
413
30.0001500
162
بست انتهایی سه پیچ
919
46.000400
163
بست انتهایی تک پیچ
919/1
38.000400
کلید و پریز روکار مدل شهاب
164
کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب
4041
183.000
200
165
کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب
4042
172.000
200
166
پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب
4043
169.000
200
167
پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب
4044
161.000
200
168
پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب
4051
205.000
200
169
پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب
4052
176.000
200
170
پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب
4058
205.000
200
171
پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک
4059
220.000
200
172
کلید تک پل روکار شهاب
4045
171.000
200
173
کلید دو پل روکار شهاب
4046
191.000
200
174
کلید سه پل روکار شهاب
4062
275.000
200
175
کلید تبدیل روکار شهاب
4047
179.000
200
176
کلید زنگ روکار شهاب
4048
173.000
200
177
کلید راه پله روکار شهاب
4053
173.000
200
178
پریز آنتن روکار شهاب
4049
161.000
200
179
پریز تلفن دومنظوره روکار شهاب
4050
183.000
200
180
پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب
4055
183.000
200
181
کلید کراکس روکار شهاب
4056
275.000
200
182
ملودی روکار شهاب
4057
530.000
200
183
دیمر روکار شهاب
4060
750.000
100
184
کلید کولر روکار شهاب
4061
275.000
100
185
پورت شبکه روکار شهاب
4054
418.000
200
مکانیزم کلید و پریز تابش با قاب
186
مکانیزم با قاب - جور پلی کربنات سفید تابش
5192
205.000
200
187
مکانیزم سفید با قاب - جور سرامیکی سفید تابش
5193
215.000
200
188
مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش
5155
210.000
200
189
مکانیزم پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش
5157
237.000
200
190
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش
5159
187.000
200
191
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش
5161
215.000
200
192
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش
5181
230.000
200
193
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش
5183
195.000
200
194
مکانیزم دیمر سفید تابش
5187
700.000
100
195
مکانیزم شبکه سفید تابش
5185
405.000
200
196
مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش
5163
230.000
200
197
مکانیزم کلید تک پل سفید تابش
5165
207.000
200
198
مکانیزم کلید دوپل سفید تابش
5167
236.000
200
199
مکانیزم کلید راه پله سفید تابش
5169
230.000
200
200
مکانیزم کلید زنگ سفید تابش
5171
230.000
200
201
مکانیزم کلید سه پل سفید تابش
5173
350.000
200
202
مکانیزم کلید کراکس سفید تابش
5175
230.000
200
203
مکانیزم کلید کولر سفید تابش
5177
365.000
100
204
مکانیزم ملودی سفید تابش
5189
460.000
200
205
مکانیزم آنتن سفید تابش
5179
210.000
200
206
مکانیزم آنتن ماهواره دومنظوره سفید تابش
5228
525.000
200
مکانیزم با قاب مدل مهتاب
207
مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب
8797
188.000
200
208
مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب
9798
199.000
200
209
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب
7801
225.000200
210
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب
7802
198.000
200
211
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب
7803
206.000
200
212
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب
7804
179.000
200
213
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب
7805
178.000
200
214
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب
7806
195.000
200
215
مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب
7807
720.000
100
216
مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب
7808
374.000
200
217
مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب
7809
207.000
200
218
مکانیزم دو پل سفید با قاب مهتاب
7810
225.000
200
219
مکانیزم کلید راه پله سفید با با قاب مهتاب
7811
215.000
200
220
مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب
7812
274.000
200
221
مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب
7813
204.000
200
222
مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب
7814
415.000
200
223
مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب
7815
401.000
200
224
مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب
7816
210.000
100
225
مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب
8799
214.000
200
226
مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب
7800
625.000
200
227
مکانیزم شاسی زنگ سفید با قاب مهتاب

200.000
200
مکانیزم کلید و پریز با صفحه و بدون قاب آذین
228
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین
4040
156.000
200
229
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین
4039
145.000
200
230
مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین
4021
141.000200
231
مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین
4022
163.000200
232
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین
4023
154.000
200
233
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین
4024
172.000
200
234
مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک
4107
168.000
200
235
مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک
4108
186.000
200
236
مکانیزم کلید تک پل سفید آذین
4011
152.000
200
237
مکانیزم کلید دو پل سفید آذین
4012
156.000
200
238
مکانیزم کلید سه پل سفید آذین
4013
270.000200
239
مکانیزم کلید زنگ سفید آذین
4014
154.000
200
240
مکانیزم کلید راه پله سفید آذین
4015
145.000
200
241
مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین
4016
159.000
200
242
مکانیزم کلید دیمر سفید آذین
4144
667.000
100
243
مکانیزم کلید کولر سفید آذین
4020
300.000
100
244
مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF
6544
415.000
100
245
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین
4027
225.000200
246
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین
4028
146.000
200
247
مکانیزم پورت شبکه سفید آذین
4029
330.000
200
248
مکانیزم کلید کراکس سفید آذین
4008
295.000
200
249
مکانیزم کلید ملودی سفید آذین
4009
584.000200
250
مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره
5227
-200
251
مکانیزم پریز آنتن سفید آذین
4025
167.000
200
مکانیزم کلید و پریز بدون صفحه و بدون قاب آذین
252
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین


200
253
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین


200
254
مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین
5837
121.000200
255
مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین
5836
147.000200
256
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین
5813
115.000200
257
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین
5838
138.000200
258
مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک
5134
145.000200
259
مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک
5113
160.000200
260
مکانیزم کلید تک پل سفید آذین
5840
120.000200
261
مکانیزم کلید دو پل سفید آذین
5841
144.000200
262
مکانیزم کلید سه پل سفید آذین
5854
229.000200
263
مکانیزم کلید زنگ سفید آذین
5843
132.000200
264
مکانیزم کلید راه پله سفید آذین
5847
127.000200
265
مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین
5842
149.000200
266
مکانیزم کلید دیمر سفید آذین
5852
644.000100
267
مکانیزم کلید کولر سفید آذین
5853
290.000100
268
مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF


100
269
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین
5849
215.000200
270
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین
5846
138.000200
271
مکانیزم پورت شبکه سفید آذین
5848
322.000200
272
مکانیزم کلید کراکس سفید آذین
7232
280.000200
273
مکانیزم کلید ملودی سفید آذین
5851
575.000200
274
مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره
5848
470.000
200
275
مکانیزم پریز آنتن سفید آذین
5834
126.000200
قاب آسمان
276
قاب سفید آسمان
5071
46.000400
277
قاب کرم آسمان
5114
46.000400
278
قاب طرح چوب آسمانروشن
5789
100.000400
279
قاب طرح چوب آسمان تیره
5073
100.000400
280
قاب قهوه ای صدفی آسمان
5096
60.000400
281
قاب کروم طلایی آسمان
5081
300.000100
282
قاب کروم آلومینیومی آسمان
5082
300.000100
283
قاب آبی نفتی آسمان
5076
60.000400
284
قاب قرمز آسمان
5078
60.000400
285
قاب بژ طلایی آسمان
5106
60.000400
286
قاب مسی آسمان
5075
60.000400
287
قاب یاسی آسمان
5077
60.000400
288
قاب سبز آسمان
5074
60.000400
289
قاب مشکی آسمان
5138
60.000400
قاب چوب آذین
290
قاب چوب بازه سفید آذین
5017
108.000400
291
قاب چوب بازه چوب آذین
5015
118.000400
292
قاب چب بازه نقره ای آذین
5062
118.000400
قاب آذین
293
قاب سفید آذین بازه سفید
5036
55.000400
294
قاب کرم آذین بازه سفید
5029
55.000400
295
قاب فیلی آذین بازه فیلی
5009
55.000400
296
قاب اخرایی آذین بازه سفید
5001
55.000400
297
قاب آذین آبی بازه آبی تیره
5022
55.000400
298
قاب نقره آذین بازه نقره ای
5060
71.000400
299
قاب فیلی آذین بازه طوس
5479
55.000400
قاب شهاب
300
قاب سفید شهاب
5050
46.000400
301
قاب طلایی مشکی شهاب
5092
100.000400
302
قاب نقره ای مشکی شهاب
5091
100.000400
303
قاب بژ طلایی شهاب
5194
60.000400
304
قاب نقره ای شهاب
5059
60.000400
305
قاب طرح چوب تیره شهاب
5824
100.000400
306
قاب طرح چوب روشن شهاب
5044
100.000400
307
قاب قهوه ای صدفی شهاب
5133
60.000400
308
قاب فیلی شهاب
5047
46.000400
قاب پارت
309
قاب سفید پارت
5321
53.000
400
310
قاب دودی پارت
5064
67.000
400
311
قاب مشکی پارت
5061
67.000
400
312
قاب نقره ای پارت
5058
67.000
400
313
قاب بژ طلایی پارت
5055
67.000
400
قاب آرا
314
قاب سفید آرا
3444
53.000400
315
قاب کرم آرا
5103
53.000400
316
قاب سفید صدفی آرا
5089
67.000400
317
قاب سفید صدفی پتینه ای آرا
5090
67.000400
318
قاب فیلی آرا
5107
53.000400
319
قاب بژ طلایی آرا
5780
67.000400
320
قاب آرا سبز زیتونی
3446
67.000400
321
قاب قهوه ای صدفی آرا
5088
67.000400
322
قاب بژ قهوه ای آرا
3448
67.000400
323
قاب دودی آرا
3450
67.000400
324
قاب طرح چوب تیره آرا
5779
106.000400
325
قاب طرح چوب روشن آرا
5320
106.000400
قاب کلاسیک برنزی 01
326
قاب تکی کلاسیک برنزی
3896
360.000
327
قاب دوتایی کلاسیک برنزی
6514
650.000
328
قاب سه تایی کلاسیک برنزی
6515
900.000
قاب کلاسیک و اشکی رنگی
329
قاب تکی کلاسیک اشکی رنگی330
قاب دوتایی کلاسیک اشکی رنگی331
قاب سه تایی کلاسیک اشکی رنگیقاب اشکی برنزی 02
332
قاب تکی کلاسیک اشکی برنزی
3898
360.000
333
قاب دوتایی کلاسیک اشکی برنزی
6514
650.000
334
قاب سه تایی کلاسیک اشکی برنزی
6515
900.000
دیگر قاب های برنزی
335
قاب برنزی پارت
5798
230.000
336
قاب برنزی آسمان
5334
230.000
337
قاب برنزی آذین
6516
276.000
338
قاب برنزی آرا
5775
230.000

339
قاب برنزی شهاب
5818
230.000
صفحه کلید و پریز - صفحه میانی سفید
340
صفحه پریز ارتدار با محافظ کودک آذین سفید
6388
52.000180
341
صفحه پریز آنتن آذین سفید
6136
45.000200
342
صفحه پریز بدون ارت آذین سفید
6031
45.000
180
343
صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین سفید
6367
49.000160
344
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین سفید
6241
40.000200
345
صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین سفید
6178
43.000
200
346
صفحه پریز شبکه آذین سفید
6220
45.000200
347
صفحه دیمر فن آذین سفید
6325
55.000180
348
صفحه کلید راه پله آذین
6199
40.000200
349
صفحه کلید سه پل آذین سفید
6451
44.000200
350
صفحه کلید کراکس آذین سفید
6262
40.000200
351
صفحه کلید کولر آذین سفید
6346
44.000200
352
صفحه ملودی آذین سفید
6283
40.000200
صفحه میانی مشکی
353
صفحه پریز بدون ارت آذین مشکی
6034
55.000180
354
صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین مشکی
6370
60.000180
355
صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودم آذین مشکی
6433
88.000160
356
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین مشکی
6244
50.000200
357
صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین مشکی
6181
52.000200
358
صفحه پریز شبکه آذین مشکی
6223
51.000200
359
صفحه دیمر فن آذین مشکی
6328
71.000180
360
صفحه کلید تبدیل آذین مشکی
6097
49.000200
361
صفحه کلید تک پل آذین مشکی
6055
49.000200
362
صفحه کلید راه پله آذین مشکی
6202
49.000200
363
صفحه کلید زنگ آذین مشکی
6118
49.000200
364
صفحه کلید سه پل آذین مشکی
6454
74.000200
365
صفحه کلید کراکس آذین مشکی
6265
49.000200
366
صفحه کلید کولر آذین مشکی
6349
74.000200
367
صفحه ملودی آذین مشکی
6286
51.000200
368
صفحه دو پل آذین مشکی

63.000200
صفحه میانی بژ طلایی
369
صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک بژ آذین
6439
88.000180
370
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین بژ آذین
6250
50.000200
371
صفحه پریز تلفن دو منظوره بژ آذین
6187
52.000200
372
صفحه پریز شبکه بژ آذین
6229
50.000200
373
صفحه دیمر فن بژ آذین
6334
68.000
180
374
صفحه کلید تبدیل بژ آذین
6103
49.000200
375
صفحه دو پل بژ آذین
6082
63.000200
376
صفحه کلید راه پله بژ آذین
6208
49.000200
377
صفحه کلید زنگ بژ آذین
6124
49.000200
378
صفحه کلید سه پل بژ آذین
6460
73.000200
379
صفحه کلید کراکس بژ آذین
6271
49.000
200
380
صفحه کلید کولر بژ آذین
6355
74.000
200
381
صفحه کلید یک پل بژ آذین
6061
49.000
200
382
صفحه ملودی بژ آذین
6292
50.000
200
383
صفحه پریز ارت دار دربدار محافظ کودک بژ آذین
6440
88.000
160
آنتن رومیزی
384
آنتن رومیزی با کابل 5 متری
8913
1.485.00020
385
آنتن رومیزی با کابل 10 متری
8914
1.680.00020

آسان الکتریک , پارت الکتریک , نمایندگی پارت , نمایندگی پارت الکتریک , لیست پارت الکتریک , لیست قیمت پارت الکتریک , لیست قیمت پارت , لیست پارت , جدیدترین لیست قیمت پارت الکتریک , بالاترین تخفیف پارت الکتریک , بالاترین درصد تخفیف پارت الکتریک , فروش عمده پارت الکتریک , قیمت عمده پارت الکتریک , قیمت عمده محصولات پارت الکتریک , قیمت عمده پارت , جدیدترین لیست قیمت محصولات پارت الکتریک , کارخانه پارت الکتریک , قیمت پارت الکتریک , شماره تماس پارت الکتریک ,آدرس پارت الکتریک