پارت الکتریک

لیست قیمت محصولات پارت الکتریک

زمان اجرا: اردیبهشت ماه سال 1400

قیمت ها به ریال می باشد.

  • لطفا جهت اطلاع از درصد تخفیف و سفارش با شماره 8-36739065 - 021 تماس حاصل نمائید.
  • به منظور سهولت در پرداخت مبلغ سفارش می توانید با کلیک برروی آدرس صفحه پرداخت و وارد نمودن مبلغ سفارش و اطلاعات درخواستی مبلغ فاکتور را به صورت اینترنتی با درگاه های بانکی معتبر پرداخت نمائید.

ردیف
نام محصول
کد کالا
قیمت (ریال)
تعداد در کارتن
دوشاخه مادگی کرال
1
سه راهی صنعتی - کرال
1027
460.000
20
2
دوشاخه نری پارت
972
92.000
160
3
مادگی پارت
963
92.000
160
4
دوشاخه خانگی سفید
5518
85.000
200
5
دوشاخه خانگی مشکی
5519
85.000
200
6
پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم
115
147.000
100
7
پریز ارتدار روکار طرح قدیم
325
135.000
100
8
پریز بدون ارت روکار طرح قدیم
105
115.000
100
9
پریز دربدار تابلویی تکفاز آبی
124
110.000
100
10
پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد
124/2
110.000
100
11
پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز
124/1
110.000
100
12
پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی
124/3
110.000
100
محافظ های خانگی
13
محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر
5137
1.700.000
10
14
محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی
689
1.200.000
20
15
محافظ پکیج
7980
1.030.000
20
16
محافظ یخچال با کابل 1.8 متری
767
1.190.000
20
17
محافظ یخچال با کابل 3 متری
981
1.380.000
16
18
محافظ یخچال با کابل 5 متری
904
1.670.000
16
19
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 متری
2204
1.450.000
20
20
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری
894
1.610.000
10
21
محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 متری
773
1.820.000
10
22
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
2060
1.740.000
10
23
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری
7381
1.910.000
10
24
محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری
2160
2.180.000
10
سه خانه و چهار خانه مدل پارت
25
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8760
820.000
20
26
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت
8761
980.000
16
27
سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت
8762
1.250.000
16
28
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8757
990.000
20
29
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت
8758
1.130.000
16
30
چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت
5759
1.370.000
16
محافظ چند خانه مدل پارت
31
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت
8787
1.380.000
20
32
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت
8789
1.560.000
16
33
محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت
8790
1.740.000
16
34
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت
8791
1.540.000
20
35
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت
8792
1.740.000
10
36
محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت
8793
2.100.000
10
37
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت
8794
1.830.000
10
38
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت
8795
1.980.000
10
39
محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت
8796
2.230.000
10
چند خانه مغزی سرامیکی
40
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
317
850.000
20
41
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
318
990.000
16
42
پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
319
1.320.000
16
43
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری
328
700.000
20
44
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری
329
810.000
16
45
پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری
330
1.030.000
16
46
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
293
850.000
20
47
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
294
990.000
16
48
4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
295
1.320.000
16
49
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
307
700.000
20
50
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
308
810.000
16
51
4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
309
1.030.000
16
52
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
986
935.000
20
53
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
707
1.100.000
16
54
6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
992
1.430.000
16
چند خانه مغزی پلی آمید
55
شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دو شاخه
2200
242.000
80
56
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
730
670.000
20
57
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
1015
840.000
16
58
شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
676
1.180.000
16
59
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 1.8 متری
997
560.000
20
60
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 3 متری

735.000
16
61
شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 5 متری
1011
980.000
16
62
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
850
560.000
20
63
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
2024
650.000
16
64
شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
789
870.000
16
65
شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 1.8 متری
861
467.000
20
66
شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 5 متری
363
780.000
16
67
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
648
730.000
20
68
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
649
910.000
16
69
شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
650
1.200.000
16
70
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری
651
610.000
20
71
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری
652
735.000
16
72
شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری
653
950.000
16
73
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری
657
830.000
20
74
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری
658
990.000
16
75
شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری
659
1.240.000
16
76
شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متری
5142
1.350.000
9
رک مونت
77
رک مونت 5 خانه چراغدار 1.8 متری
2253
1.370.000
6
78
رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری
2252
1.480.000
6
79
رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری
2265
2.060.000
6
80
رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری
2266
2.190.000
6
81
رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری
5143
1.960.000
6
82
رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری
5144
2.070.000
6
83
رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
5834
2.030.000
10
84
رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری
5144
2.140.000
6
چند خانه های صنعتی
85
سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متری
535
2.670.000
6
86
سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متری
5141
2.530.000
6
87
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متری با فیوز
551
1.610.000
6
88
5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز
587
1.930.000
6
89
چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری
2095
2.180.000
10
90
چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری
2162
2.530.000
10
کلید و پریز بارانی مدل روکار آذین
91
پریز بارانی ارت دار
2199
180.000
100
92
کلید تبدیل آذین
2196
195.000
100
93
کلید تک پل
2194
192.000
100
94
کلید جور بارانی
2198
192.000
100
95
کلید دوپل
2195
216.000
100
96
کلید زنگ
2197
184.000
100
کلید و پریز بارانی مدل روکار برکه
97
پریز ارتدار بارانی
132
152.000
100
98
پریز بدون ارت
137
135.000
100
99
پریز سه فاز بارانی
357
275.000
100
100
کلید تبدیل
72
147.000
100
101
کلید یک پل
73
136.000
100
102
کلید جور
663
140.000
100
103
کلید دوپل
74
150.000
100
104
کلید زنگ
75
137.000
100
کلید و پریز بارانی مدل توکار آذین
105
سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار
7240
240.000
100
106
پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار
7241
220.000
100
107
کلید دوپل دربدار توکار
7242
230.000
100
108
کلید یک پل دربدار توکار
7243
220.000
100
109
کلید تبدیل دربدار توکار
7244
225.000
100
110
سرامیک پریز بدون ارت دربدار توکار
7260
225.000
100
هواکش
111
هواکش کلاسیک سایز 10 سفید
5510
770.000
16
112
هواکش کلاسیک سایز 10 مشکی
7176
800.000
16
113
هواکش کلاسیک سایز 10 نقره ای
5521
800.000
16
114
هواکش کلاسیک سایز 10 طلایی
5522
800.000
16
115
هواکش کلاسیک سایز 15 (چهار رنگ)
5515
1.000.000
8
116
هواکش یونیور سال سایز 10 دو پنل
5610
1.000.000
16
117
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل نقره ای
5621
1.080.000
16
118
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل طلایی
5622
1.080.000
16
119
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل مشکی
7177
1.080.000
16
120
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل سفید
5612
1.050.000
16
121
هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل (چهار رنگ)
5615
1.380.000
8
سرپیچ
122
سرپیچ آویز دو تکه راکوردبرنجی
9071
90.000
144/6
123
سرپیچ آویز دو تکه راکورد پلاستیکی
9072
73.000
144/6
124
سرپیچ تونلی
9073
43.000
200
125
سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی
9075
170.000
48
126
سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی
9076
150.000
48
127
سرپیچ تونلی
9074
100.000
50
سوکت های صنعتی
128
سوکت 16 * 3 ثابت مادگی
408
350.000
20
129
سوکت 16 * 3 سیار مادگی
613
350.000
20
130
سوکت 16 * 3 نری
406
310.000
20
131
سوکت 32 * 3 مادگی سیار
558
430.000
20
132
سوکت 32 * 3 مادگی ثابت
593
430.000
20
133
سوکت 32 * 3 نری
390
350.000
20
134
سوکت 16 * 4 مادگی
388
400.000
20
135
سوکت 16 * 4 نری
387
320.000
20
136
سوکت 32 * 4 مادگی سیار
394
475.000
20
137
سوکت 32 * 4 مادگی
396
475.000
20
138
سوکت 32 * 4 نری
395
420.000
20
139
سوکت 16 * 5 مادگی سیار
585
420.000
20
140
سوکت 16 * 5 مادگی ثابت
572
420.000
20
141
سوکت 16 * 5 نری
580
355.000
20
142
سوکت 32 * 5 سادگی مادگی
610
495.000
20
143
سوکت 32 * 5 مادگی ثابت
606
495.000
20
144
سوکت 32 * 5 نری
597
440.000
20
145
سوکت 63 * 5 کامل
951
4.040.000
6
146
سوکت 63 * 5 مادگی
936
2.150.000
6
147
سوکت 63 * 5 نری
949
1.890.000
12
ترمینال ریلی درپوش دار
148
 ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A (شش رنگ)
5093
38.000
500
149
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A (شش رنگ)
5094
41.000
500
150
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A (شش رنگ)
5095
83.000
500
151
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A (شش رنگ)
412
95.000
100
152
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A (شش رنگ)
890
133.000
100
153
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A (شش رنگ)
881
234.000
100
154
ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A (شش رنگ)
906
272.000
100
ترمینال ریلی بدون درپوش
155
ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A (شش رنگ)
872
26.000
500
156
ترمینال ریلی بدون درپوش 4A (شش رنگ)
883
29.000
500
157
ترمینال ریلی بدون درپوش 6A (شش رنگ)
862
32.000
500
158
ترمینال ریلی بدون درپوش 10A (شش رنگ)
867
37.000
500
159
ترمینال ریلی بدون درپوش 16A (شش رنگ)
873
73.000
500
160
درب ریلی 2.5A ~ 10A
358
15.000
1000
161
درب ریلی 16A
413
20.000
1500
162
بست انتهایی سه پیچ
919
22.300
400
163
بست انتهایی تک پیچ
919/1
22.300
400
کلید و پریز روکار مدل شهاب
164
کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب
4041
149.000
200
165
کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب
4042
132.000
200
166
پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب
4043
133.000
200
167
پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب
4044
115.000
200
168
پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب
4051
139.000
200
169
پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب
4052
122.000
200
170
پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب
4058
149.000
200
171
پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک
4059
153.000
200
172
کلید تک پل روکار شهاب
4045
128.000
200
173
کلید دو پل روکار شهاب
4046
137.000
200
174
کلید سه پل روکار شهاب
4062
205.000
200
175
کلید تبدیل روکار شهاب
4047
135.000
200
176
کلید زنگ روکار شهاب
4048
125.000
200
177
کلید راه پله روکار شهاب
4053
125.000
200
178
پریز آنتن روکار شهاب
4049
120.000
200
179
پریز تلفن دومنظوره روکار شهاب
4050
138.000
200
180
پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب
4055
140.000
200
181
کلید کراکس روکار شهاب
4056
205.000
200
182
ملودی روکار شهاب
4057
396.000
200
183
دیمر روکار شهاب
4060
598.000
100
184
کلید کولر روکار شهاب
4061
205.000
100
185
پورت شبکه روکار شهاب
4054
310.000
200
مکانیزم کلید و پریز تابش با قاب
186
مکانیزم با قاب - جور پلی کربنات سفید تابش
5192
152.000
200
187
مکانیزم سفید با قاب - جور سرامیکی سفید تابش
5193
163.000
200
188
مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش
5155
153.000
200
189
مکانیزم پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش
5157
174.000
200
190
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش
5159
132.000
200
191
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش
5161
165.000
200
192
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش
5181
149.000
200
193
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش
5183
149.000
200
194
مکانیزم دیمر سفید تابش
5187
610.000
100
195
مکانیزم شبکه سفید تابش
5185
310.000
200
196
مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش
5163
167.000
200
197
مکانیزم کلید تک پل سفید تابش
5165
159.000
200
198
مکانیزم کلید دوپل سفید تابش
5167
173.000
200
199
مکانیزم کلید راه پله سفید تابش
5169
165.000
200
200
مکانیزم کلید زنگ سفید تابش
5171
165.000
200
201
مکانیزم کلید سه پل سفید تابش
5173
228.000
200
202
مکانیزم کلید کراکس سفید تابش
5175
167.000
200
203
مکانیزم کلید کولر سفید تابش
5177
229.000
100
204
مکانیزم ملودی سفید تابش
5189
345.000
200
205
مکانیزم آنتن سفید تابش
5179
165.000
200
206
مکانیزم آنتن ماهواره دومنظوره سفید تابش
5228
525.000
200
مکانیزم با قاب مدل مهتاب
207
مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب
8797
163.000
200
208
مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب
9798
173.000
200
209
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب
7801
193.000
200
210
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب
7802
172.000
200
211
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب
7803
170.000
200
212
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب
7804
149.000
200
213
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب
7805
155.000
200
214
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب
7806
169.000
200
215
مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب
7807
630.000
100
216
مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب
7808
325.000
200
217
مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب
7809
180.000
200
218
مکانیزم دو پل سفید با قاب مهتاب
7810
195.000
200
219
مکانیزم کلید راه پله سفید با با قاب مهتاب
7811
187.000
200
220
مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب
7812
238.000
200
221
مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب
7813
177.000
200
222
مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب
7814
239.000
200
223
مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب
7815
355.000
200
224
مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب
7816
184.000
100
225
مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب
8799
186.000
200
226
مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب
7800
545.000
200
227
مکانیزم شاسی زنگ سفید با قاب مهتاب

175.000
200
مکانیزم کلید و پریز با صفحه و بدون قاب آذین
228
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین
4040
138.500
200
229
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین
4039
118.000
200
230
مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین
4021
113.000
200
231
مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین
4022
122.000
200
232
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین
4023
123.000
200
233
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین
4024
140.000
200
234
مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک
4107
140.000
200
235
مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک
4108
150.000
200
236
مکانیزم کلید تک پل سفید آذین
4011
122.000
200
237
مکانیزم کلید دو پل سفید آذین
4012
136.000
200
238
مکانیزم کلید سه پل سفید آذین
4013
210.000
200
239
مکانیزم کلید زنگ سفید آذین
4014
126.000
200
240
مکانیزم کلید راه پله سفید آذین
4015
126.000
200
241
مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین
4016
138.000
200
242
مکانیزم کلید دیمر سفید آذین
4144
580.000
100
243
مکانیزم کلید کولر سفید آذین
4020
210.000
100
244
مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF
6544
360.000
100
245
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین
4027
137.000
200
246
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین
4028
127.000
200
247
مکانیزم پورت شبکه سفید آذین
4029
288.000
200
248
مکانیزم کلید کراکس سفید آذین
4008
150.000
200
249
مکانیزم کلید ملودی سفید آذین
4009
320.000
200
250
مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره
5227
497.000
200
251
مکانیزم پریز آنتن سفید آذین
4025
145.000
200
مکانیزم کلید و پریز بدون صفحه و بدون قاب آذین
252
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین


200
253
مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین


200
254
مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین
5837
95.000
200
255
مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین
5836
110.000
200
256
مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین
5813
100.000
200
257
مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین
5838
115.000
200
258
مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک
5134
100.000
200
259
مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک
5113
120.000
200
260
مکانیزم کلید تک پل سفید آذین
5840
105.000
200
261
مکانیزم کلید دو پل سفید آذین
5841
120.000
200
262
مکانیزم کلید سه پل سفید آذین
5854
184.000
200
263
مکانیزم کلید زنگ سفید آذین
5843
110.000
200
264
مکانیزم کلید راه پله سفید آذین
5847
110.000
200
265
مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین
5842
120.000
200
266
مکانیزم کلید دیمر سفید آذین
5852
560.000
100
267
مکانیزم کلید کولر سفید آذین
5853
184.000
100
268
مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF


100
269
مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین
5849
119.000
200
270
مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین
5846
110.000
200
271
مکانیزم پورت شبکه سفید آذین
5848
270.000
200
272
مکانیزم کلید کراکس سفید آذین
7232
120.000
200
273
مکانیزم کلید ملودی سفید آذین
5851
290.000
200
274
مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره
5848
470.000
200
275
مکانیزم پریز آنتن سفید آذین
5834
120.000
200
قاب آسمان
276
قاب سفید آسمان
5071
26.500
400
277
قاب کرم آسمان
5114
26.500
400
278
قاب طرح چوب آسمانروشن
5789
87.500
400
279
قاب طرح چوب آسمان تیره
5073
87.500
400
280
قاب قهوه ای صدفی آسمان
5096
42.500
400
281
قاب کروم طلایی آسمان
5081
200.000
100
282
قاب کروم آلومینیومی آسمان
5082
200.000
100
283
قاب آبی نفتی آسمان
5076
47.500
400
284
قاب قرمز آسمان
5078
47.500
400
285
قاب بژ طلایی آسمان
5106
47.500
400
286
قاب مسی آسمان
5075
47.500
400
287
قاب یاسی آسمان
5077
47.500
400
288
قاب سبز آسمان
5074
47.500
400
289
قاب مشکی آسمان
5138
47.500
400
قاب چوب آذین
290
قاب چوب بازه سفید آذین
5017
91.000
400
291
قاب چوب بازه چوب آذین
5015
91.000
400
292
قاب چب بازه نقره ای آذین
5062
91.000
400
قاب آذین
293
قاب سفید آذین بازه سفید
5036
31.500
400
294
قاب کرم آذین بازه سفید
5029
31.500
400
295
قاب فیلی آذین بازه فیلی
5009
34.000
400
296
قاب اخرایی آذین بازه سفید
5001
34.000
400
297
قاب آذین آبی بازه آبی تیره
5022
34.000
400
298
قاب نقره آذین بازه نقره ای
5060
39.000
400
299
قاب فیلی آذین بازه طوس
5479
34.000
400
قاب شهاب
300
قاب سفید شهاب
5050
29.000
400
301
قاب طلایی مشکی شهاب
5092
75.000
400
302
قاب نقره ای مشکی شهاب
5091
75.000
400
303
قاب بژ طلایی شهاب
5194
47.500
400
304
قاب نقره ای شهاب
5059
47.500
400
305
قاب طرح چوب تیره شهاب
5824
87.500
400
306
قاب طرح چوب روشن شهاب
2044
87.500
400
307
قاب قهوه ای صدفی شهاب
5133
47.500
400
308
قاب فیلی شهاب
5047
34.000
400
قاب پارت
309
قاب سفید پارت
5321
34.000
400
310
قاب دودی پارت
5064
47.500
400
311
قاب مشکی پارت
5061
47.500
400
312
قاب نقره ای پارت
5058
47.500
400
313
قاب بژ طلایی پارت
5055
47.500
400
قاب آرا
314
قاب سفید آرا
3444
29.000
400
315
قاب کرم آرا
5103
29.000
400
316
قاب سفید صدفی آرا
5089
47.500
400
317
قاب سفید صدفی پتینه ای آرا
5090
47.500
400
318
قاب فیلی آرا
5107
34.000
400
319
قاب بژ طلایی آرا
5780
47.500
400
320
قاب آرا سبز زیتونی
3446
47.500
400
321
قاب قهوه ای صدفی آرا
5088
47.500
400
322
قاب بژ قهوه ای آرا
3448
47.500
400
323
قاب دودی آرا
3450
47.500
400
324
قاب طرح چوب تیره آرا
5779
87.500
400
325
قاب طرح چوب روشن آرا
5320
87.500
400
قاب کلاسیک برنزی 01
326
قاب تکی کلاسیک برنزی
3896
313.000

327
قاب دوتایی کلاسیک برنزی
6514
563.000

328
قاب سه تایی کلاسیک برنزی
6515
790.00

قاب کلاسیک و اشکی رنگی
329
قاب تکی کلاسیک اشکی رنگی330
قاب دوتایی کلاسیک اشکی رنگی331
قاب سه تایی کلاسیک اشکی رنگیقاب اشکی برنزی 02
332
قاب تکی کلاسیک اشکی برنزی
3898
313.000

333
قاب دوتایی کلاسیک اشکی برنزی
6514
563.000

334
قاب سه تایی کلاسیک اشکی برنزی
6515
790.000

دیگر قاب های برنزی
335
قاب برنزی پارت
5798
200.000

336
قاب برنزی آسمان
5334
200.000

337
قاب برنزی آذین
6516
240.000

338
قاب برنزی آرا
5775
200.000

339
قاب برنزی شهاب
5818
200.000

صفحه کلید و پریز - صفحه میانی سفید
340
صفحه پریز ارتدار با محافظ کودک آذین سفید
6388
45.000
180
341
صفحه پریز آنتن آذین سفید
6136
39.000
200
342
صفحه پریز بدون ارت آذین سفید
6031
32.000
180
343
صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین سفید
6367
30.000
160
344
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین سفید
6241
19.000
200
345
صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین سفید
6178
29.000
200
346
صفحه پریز شبکه آذین سفید
6220
39.000
200
347
صفحه دیمر فن آذین سفید
6325
45.000
180
348
صفحه کلید راه پله آذین
6199
29.000
200
349
صفحه کلید سه پل آذین سفید
6451
30.000
200
350
صفحه کلید کراکس آذین سفید
6262
29.000
200
351
صفحه کلید کولر آذین سفید
6346
30.000
200
352
صفحه ملودی آذین سفید
6283
29.000
200
صفحه میانی مشکی
353
صفحه پریز بدون ارت آذین مشکی
6034
35.000
180
354
صفحه پریز بدون ارت با محافظ کودک آذین مشکی
6370
46.000
180
355
صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودم آذین مشکی
6433
35.000
160
356
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین مشکی
6244
35.000
200
357
صفحه پریز تلفن دو منظوره آذین مشکی
6181
35.000
200
358
صفحه پریز شبکه آذین مشکی
6223
35.000
200
359
صفحه دیمر فن آذین مشکی
6328
610.000
180
360
صفحه کلید تبدیل آذین مشکی
6097
36.000
200
361
صفحه کلید تک پل آذین مشکی
6055
35.000
200
362
صفحه کلید راه پله آذین مشکی
6202
36.000
200
363
صفحه کلید زنگ آذین مشکی
6118
36.000
200
364
صفحه کلید سه پل آذین مشکی
6454
46.000
200
365
صفحه کلید کراکس آذین مشکی
6265
36.000
200
366
صفحه کلید کولر آذین مشکی
6349
47.000
200
367
صفحه ملودی آذین مشکی
6286
35.000
200
368
صفحه دو پل آذین مشکی

37.000
200
صفحه میانی بژ طلایی
369
صفحه پریز بدون ارت دربدار با محافظ کودک بژ آذین
6439
45.000
180
370
صفحه پریز تلفن دو سوکته آذین بژ آذین
6250
35.000
200
371
صفحه پریز تلفن دو منظوره بژ آذین
6187
35.000
200
372
صفحه پریز شبکه بژ آذین
6229
35.000
200
373
صفحه دیمر فن بژ آذین
6334
68.000
180
374
صفحه کلید تبدیل بژ آذین
6103
35.000
200
375
صفحه دو پل بژ آذین
6082
37.000
200
376
صفحه کلید راه پله بژ آذین
6208
36.000
200
377
صفحه کلید زنگ بژ آذین
6124
36.000
200
378
صفحه کلید سه پل بژ آذین
6460
37.000
200
379
صفحه کلید کراکس بژ آذین
6271
36.000
200
380
صفحه کلید کولر بژ آذین
6355
37.000
200
381
صفحه کلید یک پل بژ آذین
6061
36.000
200
382
صفحه ملودی بژ آذین
6292
35.000
200
383
صفحه پریز ارت دار دربدار محافظ کودک بژ آذین
6440
45.000
160
آنتن رومیزی
384
آنتن رومیزی با کابل 5 متری
8913
1.050.000
20
385
آنتن رومیزی با کابل 10 متری
8914
1.150.000
20